Welkom in onze bibliotheek!

De plek waar u verder kunt lezen over coachgerelateerde onderwerpen zoals stress, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling.

Kies uw onderwerp:

Artikelen over coaching

Vergoedingsmogelijkheden coachtraject GORTcoaching

Je hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie voor jou geschikt is. Optie 1:...

Lees meer

Life Coach in Amersfoort

Coaching is een breed begrip. Wanneer je je aan het oriënteren bent, zul je merken dat de term life coach niet per sé naar dezelfde manier van werken verwijst. Wel geldt voor veel coaches dat het GROW-model ten grondslag ligt aan hun trajecten. Ook de life coach in...

Lees meer

Wat is coaching precies?

Eerder is al het profiel van de coach geschetst, maar wat houdt coaching dan precies in? Zoals in het boek ‘Hoe boek voor de coach’ beschreven staat: ‘coachen is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment’. Hiermee wordt bedoeld dat de coach voorwaarden...

Lees meer

Wat is het profiel van iemand die coaching geeft?

Je komt ze overal tegen, coaches. Een tenniscoach, voetbalcoach of een loopbaancoach. Hoewel al deze coaches een interessante functie vervullen concentreren wij ons hier op de loopbaancoach. Een loopbaancoach verzorgt, uiteraard, coaching. Maar wat is een coach voor...

Lees meer

Wanneer maak je gebruik van coaching?

Door een probleem, crisis of een dilemma zit je vast en je komt er niet meer uit. Misschien heb je een vraag waarmee je zit, maar waarschijnlijk weet je niet eens precies wat er is. Coaching lijkt jou de geschikte manier om je te helpen, maar hoe weet je nou of je aan...

Lees meer

Hoe is coaching ontstaan?

De wortels van coaching liggen in de jaren ’30 van de vorige eeuw. In die tijd ontstond er meer aandacht voor de ontwikkeling van de mens als individu. ‘Het waren dan ook voornamelijk psychologen en andere deskundigen uit de menswetenschappen die de ideeën over het...

Lees meer

Wat heb je aan een coach?

We vroegen lezers wie en een mentor of coach heeft en daarover wil vertellen. Rode draad in de reacties: mentoren zijn belangrijk voor ondernemers. Wat draagt een mentor bij aan hard skills en soft skills?  “Een coach levert altijd wat op.” Victor Straatman (35) begon...

Lees meer

Wat is coaching?

Het verschil tussen de psycholoog en de coach is het spectrum waarop ze werken. Een psycholoog is doorgaans opgeleid om de situatie van disfunctioneel naar functioneel te begeleiden. Een coach brengt je van functioneel naar uitmuntend. Coaching is hulp door een coach...

Lees meer

NOLOC Coach Amersfoort

GORTcoaching is aangesloten bij het NOLOC Loopbaanadvies Amersfoort Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals in Nederland. Noloc heeft als belangrijkste doel om de loopbaanprofessie naar een volwassen beroepsstatus te brengen met een...

Lees meer

Coaching

Wat is coaching? Een coach helpt je om doelen vast te stellen en deze te bereiken. Bij coaching krijg je hulp van een coach om je doelen vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen. Voor wie is coaching? Coaching is...

Lees meer

Werkloze moet voortaan zelf een baan vinden

Zelf zoeken Nu krijgt een werkloze vaak direct persoonlijke begeleiding van het UWV in de vorm van een werkcoach. Het ziet er nu naar uit dat iedereen die een ww-uitkering aanvraagt eerst drie maanden zelf moet proberen een baan te vinden, bijvoorbeeld via...

Lees meer

Stress-Coaching

Een coach gaat uit van de situatie en persoon zoals het nu is en kijkt samen met jou naar de gewenste situatie, en laat je oefenen met competenties. Je leert hierdoor nieuw gedrag en vaardigheden om beter om te gaan met situaties waarin stress opspeelt, ook wel coping...

Lees meer

Burn-out

Langdurige overbelasting en stress zullen resulteren in lichamelijke en psychische klachten. Je kunt hierbij denken aan hoofd- en spierpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, en zelfs geheugenproblemen. Burn-out is een proces dat in fases verloopt en beperkt zich tot...

Lees meer

Coachen in een bedrijf

Niet alleen sporters hebben voordelen van een coach om hun prestaties te verbeteren ook het bedrijfsleven moet presteren op niveau. Coachen is een goede manier om deze prestaties naar een hoger niveau te tillen. De coach ondersteunt en begeleidt medewerkers om...

Lees meer

Opkomst coaching

Coaching wint steeds meer aan populariteit en is ook gangbaarder geworden onder managers. Waarom is dat zo? Het stigma is verdwenen dat coaching pas van toepassing is wanneer je een probleem hebt. Uit onderzoek blijkt dat coaching steeds meer wordt gezien als een kans...

Lees meer

Neuro linguïstisch programmeren (NLP)

Wat is NLP? Neuro linguïstisch programmeren (NLP) heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een methode die menselijke processen effectiever, prettiger en sneller kan laten verlopen. In Neuro linguïstisch programmeren staat het woord neuro voor wat er in onze...

Lees meer

Locaties GORTcoaching Amersfoort

Coach Cyrilla       Coach Erwin        Coach Karel       Coach Sandy    Coach Marion   Klik op de naam van de coach voor meer informatie over de bijbehorende locaties. Klik hier voor een overzicht van al onze coachlocaties in Nederland    ...

Lees meer

Coach Erwin

Dit is Erwin: authentiek, bekrachtigend, creatief, resultaatgericht Doelgroep:  hoger opgeleide professionals en leidinggevenden, (toekomstige) ondernemers Specialisaties: personal coaching, loopbaan- en businesscoaching, outplacement “Mijn coaching brengt je weer in...

Lees meer

Artikelen over loopbaancoaching

Vraag advies aan loopbaanbegeleiding Amersfoort

Ontevreden welke kant je huidige carrière op gaat? Wil je er zelf meer inspraak in hebben? Of ben je benieuwd welke kant je eventueel op zou kunnen? Voor al deze vragen en meer kan loopbaanbegeleiding Amersfoort je helpen. Het kans soms even slikken zijn als je merkt...

Lees meer

Snel een nieuwe baan met outplacement Amersfoort

We leven in een periode waarin bedrijven blijven bezuinigen en ontslagen vaak als oplossing zien. Het kan zomaar eens gebeuren dat een contract niet wordt verlengd of een werknemer wordt ontslagen. De baanonzekerheid is hoog en dit kan voor werknemers als heel...

Lees meer

Wat kan je verwachten van GORTcoaching?

GORTcoaching is een coachbureau met diverse locaties in Nederland. GORTcoaching is ontstaan uit liefde voor het vak en gegroeid door tevreden klanten die voor een eerlijke prijs een inspirerend coachtraject hebben doorlopen. Wie met ons werkt, ervaart dat we integer...

Lees meer

Coach loopbaan

Voor veel, zoniet de meeste mensen, is hun loopbaan niet iets dat gepland werd. Vaak komen er na een aantal jaren vragen en behoefte aan een coach die zich bezig houdt met je loopbaan. Het wordt tijd om eens stil te staan bij wat je de komende jaren wilt gaan doen en...

Lees meer

Wat is een loopbaan coach?

Een loopbaan coach begeleidt je bij het (verder) ontwikkelen van je loopbaan. Samen met de loopbaan coach kijk je naar hoe je loopbaan er tot nu toe uitziet, hoe je bent gekomen waar je nu bent en wat je zou willen veranderen. Een loopbaan coach zorgt ervoor dat je...

Lees meer

Wat past het beste bij jou?

Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige oplossen van werkproblemen zoals het vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder...

Lees meer

Verschil psycholoog, loopbaancoach en loopbaanadviseur

Een psycholoog richt zich heel sterk op je verleden. Samen met de psycholoog ga je uitzoeken door welke gebeurtenis uit het verleden je gedrag van nu wordt veroorzaakt. Bij een psycholoog heb je dan ook vaak te maken met langdurige trajecten. Een loopbaancoach is...

Lees meer

Coaching

Wat is coaching? Een coach helpt je om doelen vast te stellen en deze te bereiken. Bij coaching krijg je hulp van een coach om je doelen vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen. Voor wie is coaching? Coaching is...

Lees meer

De gevolgen van ontslag wordt vaak onderschat!

De gevolgen van het verlies van een baan worden vaak zwaar door begeleidende instanties onderschat. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op psychische problemen en zelfdoding onder werklozen twee keer zo groot is als onder niet-werklozen. Het verliezen...

Lees meer

Welke nadelen heeft Online Coaching?

Online-coaching wordt steeds vaker gebruikt en er wordt net gedaan of dit voor iedereen geschikt is. Maar klopt dit wel? Bij Online Coaching wordt van zowel de cliënt als de coach veel gevraagd van hun taalvaardigheid. Ze moeten beiden in staat zijn om hun gedachten...

Lees meer

Loopbaan en partnerkeuze

Partner keuze van belang bij loopbaan. Een sterke partner blijkt een belangrijke factor te zijn voor je eigen kans op succes. Wie carrière wil maken, moet een hoogopgeleide partner zoeken die ook ambitieus en succesvol is op de arbeidsmarkt. Invloed op elkaar Al sinds...

Lees meer

Loopbaanfases

Een loopbaan of carrière is een reeks posities die iemand achtereenvolgens inneemt en de ontwikkeling binnen deze posities vanaf het moment dat je de arbeidsmarkt betreedt. Er zijn verschillende loopbaanfases te onderscheiden. Er worden verschillende ontwikkelfasen...

Lees meer

Belangrijke ondernemerscompetenties

In (internationale) wetenschappelijke studies van de afgelopen decennia is er wisselende aandacht geweest voor de psychologie van de ondernemer. Er komen vanuit de literatuur twaalf belangrijke ondernemerscompetenties naar voren: Creativiteit Doorzettingsvermogen...

Lees meer

Counselling

Wat is Counselling? Counseling is een wijze van helpen die gericht is op de behoeften en doelen van de mens. Een counsellor is een objectieve buitenstaander en kan je helpen jouw problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen. Counseling is praktische...

Lees meer

Neuro linguïstisch programmeren (NLP)

Wat is NLP? Neuro linguïstisch programmeren (NLP) heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een methode die menselijke processen effectiever, prettiger en sneller kan laten verlopen. In Neuro linguïstisch programmeren staat het woord neuro voor wat er in onze...

Lees meer

Artikelen over Loopbaanadvies

Vraag advies aan loopbaanbegeleiding Amersfoort

Ontevreden welke kant je huidige carrière op gaat? Wil je er zelf meer inspraak in hebben? Of ben je benieuwd welke kant je eventueel op zou kunnen? Voor al deze vragen en meer kan loopbaanbegeleiding Amersfoort je helpen. Het kans soms even slikken zijn als je merkt...

Lees meer

Vergoedingsmogelijkheden coachtraject GORTcoaching

Je hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie voor jou geschikt is. Optie 1:...

Lees meer

Loopbaanbegeleiding verhoogt productiviteit

De productiviteit van de werknemers wordt door meer dan alleen karaktereigenschappen bepaald. Veel externe marktfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. Iedere werkgever of recruiter zoekt naar ‘goede werknemers’. Gelijk hebben ze, iedereen wil de beste...

Lees meer

Medewerker neemt weinig regie over eigen loopbaan

Begin 2012 namen ruim 2.200 Nederlanders deel aan een onderzoek van Schouten & Nelissen naar hoeveel grip medewerkers hebben op hun loopbaan. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten slechts sporadisch met de leidinggevende overlegt over...

Lees meer

Wat doet loopbaanadvies?

Bij loopbaanadvies word je begeleid bij het vormgeven en ontwikkelen van je loopbaan. Met loopbaanadvies oriënteer je je op je loopbaan en ga je op een gestructureerde manier aan de slag met loopbaanvragen en -wensen zodat je de duidelijkheid krijgt die je zoekt. Het...

Lees meer

Advies loopbaan

Een loopbaanadviseur geeft advies bij je loopbaan. Advies bij je loopbaan helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van de volgende stap(pen) in je loopbaan. Een loopbaancoach of loopbaanbegeleider helpt je bij het krijgen van inzicht in wat je wilt en wat je kunt...

Lees meer

Wat is loopbaan advies?

Loopbaan advies heeft betrekking op begeleidende diensten van een loopbaanadviseur. Het doel van deze diensten bij loopbaan advies is, mensen te helpen op het gebied van werk en loopbaan. Met  loopbaan advies zoekt u uit wie u bent, wat u wilt en wat u kan. Het...

Lees meer

Wat past het beste bij jou?

Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige oplossen van werkproblemen zoals het vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder...

Lees meer

Wat doen loopbaanadviseurs?

Loopbaanadvisering betekent dat u samen met een persoonlijke loopbaanadviseur aan de slag gaat om uit te vinden wie u bent, wat u wilt, waarom u dat wilt, hoe u dat bereikt en wat andere mogelijkheden zijn. Uiteindelijk zult u een nieuwe baan vinden en/of prettiger...

Lees meer

Verschil psycholoog, loopbaancoach en loopbaanadviseur

Een psycholoog richt zich heel sterk op je verleden. Samen met de psycholoog ga je uitzoeken door welke gebeurtenis uit het verleden je gedrag van nu wordt veroorzaakt. Bij een psycholoog heb je dan ook vaak te maken met langdurige trajecten. Een loopbaancoach is...

Lees meer

De gevolgen van ontslag wordt vaak onderschat!

De gevolgen van het verlies van een baan worden vaak zwaar door begeleidende instanties onderschat. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op psychische problemen en zelfdoding onder werklozen twee keer zo groot is als onder niet-werklozen. Het verliezen...

Lees meer

Hoe krijg je weer plezier in je werk?

Vertel anderen over je werk, zo word je weer trots op je werk. Maak het gezellig, maar niet té…. Zorg dat de onderlinge sfeer goed is, maar let op het is erg frustrerend als er meer gekletst dan gewerkt wordt. Leer complimenten geven en ontvangen. Het is erg...

Lees meer

Loopbaanfases

Een loopbaan of carrière is een reeks posities die iemand achtereenvolgens inneemt en de ontwikkeling binnen deze posities vanaf het moment dat je de arbeidsmarkt betreedt. Er zijn verschillende loopbaanfases te onderscheiden. Er worden verschillende ontwikkelfasen...

Lees meer

Belangrijke ondernemerscompetenties

In (internationale) wetenschappelijke studies van de afgelopen decennia is er wisselende aandacht geweest voor de psychologie van de ondernemer. Er komen vanuit de literatuur twaalf belangrijke ondernemerscompetenties naar voren: Creativiteit Doorzettingsvermogen...

Lees meer

Counselling

Wat is Counselling? Counseling is een wijze van helpen die gericht is op de behoeften en doelen van de mens. Een counsellor is een objectieve buitenstaander en kan je helpen jouw problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen. Counseling is praktische...

Lees meer

Artikelen over Lifecoaching

Life Coach in Amersfoort

Coaching is een breed begrip. Wanneer je je aan het oriënteren bent, zul je merken dat de term life coach niet per sé naar dezelfde manier van werken verwijst. Wel geldt voor veel coaches dat het GROW-model ten grondslag ligt aan hun trajecten. Ook de life coach in...

Lees meer

Stress

Betekenis van stress Het woord stress komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent zoveel als aantrekken, aanspannen. Slaan we de Dikke Van Dale erop na, dan wordt stress omschreven als psychische spanning, druk, toestand waarin bepaalde afweermechanismen in werking...

Lees meer

Veranderen is verinnerlijken

Veranderingen binnen organisaties worden nog steeds vaak top-down geleid. En zo werkt het bij ieder van ons vaak ook. De meeste veranderingen beginnen met een rationele keuze, om vervolgens op het emotionele deel vast te lopen. Iets maakt dat het toch niet goed voelt...

Lees meer

Wat doet een life coach?

Een life coach kan je verder helpen bij allerlei problemen en levensvraagstukken. Een goede life coach zorgt er voor dat je jezelf op je gemak voelt, en dat je daadwerkelijk stappen neemt in de, voor jou, goede richting. Life coaching kan kortdurend worden gebruikt,...

Lees meer

Wat is life coaching?

Is dat iets heel anders dan 'gewone' coaching? Nee. Hier gaat het niet alleen om het verkrijgen van bepaalde vaardigheden, maar om het bewust maken waarom je het leven niet leidt dat je zou willen leiden. Dat kan op verschillende gebieden zijn. Life coaching is een...

Lees meer

Wat doet een mental coach?

Een mental coach leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn: denken gevoel zintuigen bewustzijn lichaam Wij mensen kunnen zelf leiding geven aan deze afdelingen. Een...

Lees meer

Wat is Life coaching?

Life coaching is gericht op het coachen en het vorm geven van jouw leven. Gezien vanuit het hier en nu, altijd werkend vanuit de hulpvraag, met een gerichte blik naar de toekomst. Life coaching geeft je inzicht in vragen als; ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan...

Lees meer

De gevolgen van ontslag wordt vaak onderschat!

De gevolgen van het verlies van een baan worden vaak zwaar door begeleidende instanties onderschat. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op psychische problemen en zelfdoding onder werklozen twee keer zo groot is als onder niet-werklozen. Het verliezen...

Lees meer

Welke nadelen heeft Online Coaching?

Online-coaching wordt steeds vaker gebruikt en er wordt net gedaan of dit voor iedereen geschikt is. Maar klopt dit wel? Bij Online Coaching wordt van zowel de cliënt als de coach veel gevraagd van hun taalvaardigheid. Ze moeten beiden in staat zijn om hun gedachten...

Lees meer

Hoe krijg je weer plezier in je werk?

Vertel anderen over je werk, zo word je weer trots op je werk. Maak het gezellig, maar niet té…. Zorg dat de onderlinge sfeer goed is, maar let op het is erg frustrerend als er meer gekletst dan gewerkt wordt. Leer complimenten geven en ontvangen. Het is erg...

Lees meer

Artikelen over Stress en Mindfulness

Vergoedingsmogelijkheden coachtraject GORTcoaching

Je hebt behoefte aan coaching en wilt graag precies weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn. Gelukkig zijn er meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk het stappenplan hieronder om uit te zoeken welke optie voor jou geschikt is. Optie 1:...

Lees meer

Wat kan je verwachten van GORTcoaching?

GORTcoaching is een coachbureau met diverse locaties in Nederland. GORTcoaching is ontstaan uit liefde voor het vak en gegroeid door tevreden klanten die voor een eerlijke prijs een inspirerend coachtraject hebben doorlopen. Wie met ons werkt, ervaart dat we integer...

Lees meer

NOLOC Coach Amersfoort

GORTcoaching is aangesloten bij het NOLOC Loopbaanadvies Amersfoort Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals in Nederland. Noloc heeft als belangrijkste doel om de loopbaanprofessie naar een volwassen beroepsstatus te brengen met een...

Lees meer

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is erop gericht om mensen te helpen loopbaanvraagstukken in kaart te brengen en acties naar aanleiding hiervan op gang te brengen. Op lange termijn moet de werknemer, of werkloze op eigen kracht verder kunnen werken aan zijn/haar eigen loopbaan....

Lees meer

Vraag advies aan loopbaanbegeleiding Amersfoort

Ontevreden welke kant je huidige carrière op gaat? Wil je er zelf meer inspraak in hebben? Of ben je benieuwd welke kant je eventueel op zou kunnen? Voor al deze vragen en meer kan loopbaanbegeleiding Amersfoort je helpen. Het kans soms even slikken zijn als je merkt...

Lees meer

Snel een nieuwe baan met outplacement Amersfoort

We leven in een periode waarin bedrijven blijven bezuinigen en ontslagen vaak als oplossing zien. Het kan zomaar eens gebeuren dat een contract niet wordt verlengd of een werknemer wordt ontslagen. De baanonzekerheid is hoog en dit kan voor werknemers als heel...

Lees meer

Life Coach in Amersfoort

Coaching is een breed begrip. Wanneer je je aan het oriënteren bent, zul je merken dat de term life coach niet per sé naar dezelfde manier van werken verwijst. Wel geldt voor veel coaches dat het GROW-model ten grondslag ligt aan hun trajecten. Ook de life coach in...

Lees meer

Stress

Betekenis van stress Het woord stress komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent zoveel als aantrekken, aanspannen. Slaan we de Dikke Van Dale erop na, dan wordt stress omschreven als psychische spanning, druk, toestand waarin bepaalde afweermechanismen in werking...

Lees meer

Wat is coaching precies?

Eerder is al het profiel van de coach geschetst, maar wat houdt coaching dan precies in? Zoals in het boek ‘Hoe boek voor de coach’ beschreven staat: ‘coachen is voorwaardenscheppend handelen op basis van commitment’. Hiermee wordt bedoeld dat de coach voorwaarden...

Lees meer

Wat is het profiel van iemand die coaching geeft?

Je komt ze overal tegen, coaches. Een tenniscoach, voetbalcoach of een loopbaancoach. Hoewel al deze coaches een interessante functie vervullen concentreren wij ons hier op de loopbaancoach. Een loopbaancoach verzorgt, uiteraard, coaching. Maar wat is een coach voor...

Lees meer

Wat is het traject van loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding bestaat uit een traject wat je doorloopt met als uiteindelijke doel om happy te zijn met je huidige baan, of om uiteindelijk tot inzicht te komen dat jouw ambities bij een compleet andere baan of branche liggen. Dit is iets waar je met een...

Lees meer

Waarom loopbaanbegeleiding?

Vrijwel iedereen is op zoek naar werk waar hij/zij gelukkig van wordt. Helaas is niet iedereen gelukkig binnen zijn huidige baan. Dit is waarom mensen de overstap maken naar loopbaanbegeleiding. Binnen dit proces ben jij als gecoachte eigenaar van je eigen leerproces....

Lees meer

Wanneer maak je gebruik van coaching?

Door een probleem, crisis of een dilemma zit je vast en je komt er niet meer uit. Misschien heb je een vraag waarmee je zit, maar waarschijnlijk weet je niet eens precies wat er is. Coaching lijkt jou de geschikte manier om je te helpen, maar hoe weet je nou of je aan...

Lees meer

Veranderen is verinnerlijken

Veranderingen binnen organisaties worden nog steeds vaak top-down geleid. En zo werkt het bij ieder van ons vaak ook. De meeste veranderingen beginnen met een rationele keuze, om vervolgens op het emotionele deel vast te lopen. Iets maakt dat het toch niet goed voelt...

Lees meer

Loopbaanbegeleiding verhoogt productiviteit

De productiviteit van de werknemers wordt door meer dan alleen karaktereigenschappen bepaald. Veel externe marktfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. Iedere werkgever of recruiter zoekt naar ‘goede werknemers’. Gelijk hebben ze, iedereen wil de beste...

Lees meer

Medewerker neemt weinig regie over eigen loopbaan

Begin 2012 namen ruim 2.200 Nederlanders deel aan een onderzoek van Schouten & Nelissen naar hoeveel grip medewerkers hebben op hun loopbaan. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten slechts sporadisch met de leidinggevende overlegt over...

Lees meer

Hoe is coaching ontstaan?

De wortels van coaching liggen in de jaren ’30 van de vorige eeuw. In die tijd ontstond er meer aandacht voor de ontwikkeling van de mens als individu. ‘Het waren dan ook voornamelijk psychologen en andere deskundigen uit de menswetenschappen die de ideeën over het...

Lees meer

Wat heb je aan een coach?

We vroegen lezers wie en een mentor of coach heeft en daarover wil vertellen. Rode draad in de reacties: mentoren zijn belangrijk voor ondernemers. Wat draagt een mentor bij aan hard skills en soft skills?  “Een coach levert altijd wat op.” Victor Straatman (35) begon...

Lees meer

Wat doet een life coach?

Een life coach kan je verder helpen bij allerlei problemen en levensvraagstukken. Een goede life coach zorgt er voor dat je jezelf op je gemak voelt, en dat je daadwerkelijk stappen neemt in de, voor jou, goede richting. Life coaching kan kortdurend worden gebruikt,...

Lees meer

Wat is life coaching?

Is dat iets heel anders dan 'gewone' coaching? Nee. Hier gaat het niet alleen om het verkrijgen van bepaalde vaardigheden, maar om het bewust maken waarom je het leven niet leidt dat je zou willen leiden. Dat kan op verschillende gebieden zijn. Life coaching is een...

Lees meer

Wat is loopbaanbegeleiding?

Een loopbaan is de weg die iemand aflegt in de wereld van arbeid en opleiding. Het woord ‘loopbaanbegeleiding spreekt nu voor zich: begeleiding bij het bewandelen van deze weg. Veel mensen ondervinden problemen in hun loopbaan. Of dit nu duidelijke problemen of wat...

Lees meer

Welke richting kies je na een loopbaanbegeleidingopleiding?

Als loopbaanbegeleider kan je verschillende richtingen kiezen om je geld te verdienen. Er zijn een aantal manieren waarop je je vak kan uitoefenen. In de volgende richtingen kan je als loopbaanbegeleider je geld verdienen: • Begin je eigen loopbaanbegeleiding praktijk...

Lees meer

Wat is coaching?

Het verschil tussen de psycholoog en de coach is het spectrum waarop ze werken. Een psycholoog is doorgaans opgeleid om de situatie van disfunctioneel naar functioneel te begeleiden. Een coach brengt je van functioneel naar uitmuntend. Coaching is hulp door een coach...

Lees meer

Coach loopbaan

Voor veel, zoniet de meeste mensen, is hun loopbaan niet iets dat gepland werd. Vaak komen er na een aantal jaren vragen en behoefte aan een coach die zich bezig houdt met je loopbaan. Het wordt tijd om eens stil te staan bij wat je de komende jaren wilt gaan doen en...

Lees meer

Wat doet loopbaanadvies?

Bij loopbaanadvies word je begeleid bij het vormgeven en ontwikkelen van je loopbaan. Met loopbaanadvies oriënteer je je op je loopbaan en ga je op een gestructureerde manier aan de slag met loopbaanvragen en -wensen zodat je de duidelijkheid krijgt die je zoekt. Het...

Lees meer

Advies loopbaan

Een loopbaanadviseur geeft advies bij je loopbaan. Advies bij je loopbaan helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van de volgende stap(pen) in je loopbaan. Een loopbaancoach of loopbaanbegeleider helpt je bij het krijgen van inzicht in wat je wilt en wat je kunt...

Lees meer

Wat is loopbaan advies?

Loopbaan advies heeft betrekking op begeleidende diensten van een loopbaanadviseur. Het doel van deze diensten bij loopbaan advies is, mensen te helpen op het gebied van werk en loopbaan. Met  loopbaan advies zoekt u uit wie u bent, wat u wilt en wat u kan. Het...

Lees meer

Wat is een loopbaan coach?

Een loopbaan coach begeleidt je bij het (verder) ontwikkelen van je loopbaan. Samen met de loopbaan coach kijk je naar hoe je loopbaan er tot nu toe uitziet, hoe je bent gekomen waar je nu bent en wat je zou willen veranderen. Een loopbaan coach zorgt ervoor dat je...

Lees meer

Wat doet een mental coach?

Een mental coach leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn: denken gevoel zintuigen bewustzijn lichaam Wij mensen kunnen zelf leiding geven aan deze afdelingen. Een...

Lees meer

Wat is een personal coach?

Een personal coach stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “ergens last van hebben”. Iemand wil stilstaan bij problemen die hij of zij op het werk of thuis heeft, of iemand wil ondersteuning bij...

Lees meer

Wat is Life coaching?

Life coaching is gericht op het coachen en het vorm geven van jouw leven. Gezien vanuit het hier en nu, altijd werkend vanuit de hulpvraag, met een gerichte blik naar de toekomst. Life coaching geeft je inzicht in vragen als; ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan...

Lees meer

Wat past het beste bij jou?

Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige oplossen van werkproblemen zoals het vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder...

Lees meer

Wat is een jobcoach?

Een bijzondere vorm van hulp bij het werk is een jobcoach. Dat is iemand die u helpt om uw werk goed te doen. Een jobcoach helpt vooral bij dingen waar u zelf moeite mee hebt. Wat doet een jobcoach bijvoorbeeld? Jobcoaching houdt concreet in dat je ondersteuning...

Lees meer

Wat is outplacement?

Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het...

Lees meer

Wat doen loopbaanadviseurs?

Loopbaanadvisering betekent dat u samen met een persoonlijke loopbaanadviseur aan de slag gaat om uit te vinden wie u bent, wat u wilt, waarom u dat wilt, hoe u dat bereikt en wat andere mogelijkheden zijn. Uiteindelijk zult u een nieuwe baan vinden en/of prettiger...

Lees meer

Verschil psycholoog, loopbaancoach en loopbaanadviseur

Een psycholoog richt zich heel sterk op je verleden. Samen met de psycholoog ga je uitzoeken door welke gebeurtenis uit het verleden je gedrag van nu wordt veroorzaakt. Bij een psycholoog heb je dan ook vaak te maken met langdurige trajecten. Een loopbaancoach is...

Lees meer

Wat is loopbaanbegeleiding?

Organisaties veranderen sneller dan ooit. Als werknemer zul je je dan ook voortdurend moeten afvragen of je huidige functie past bij je capaciteiten en carrièreplanning. Je zult moeten blijven zoeken naar kansen binnen de eigen organisatie en op de...

Lees meer

Wat is reïntegratie?

De term reïntegratie verwijst zowel naar het bevorderen van een snelle, gezonde terugkeer naar werk op korte termijn, als naar de terugkeer naar werk in brede zin binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Hierbij leveren...

Lees meer

Coaching

Wat is coaching? Een coach helpt je om doelen vast te stellen en deze te bereiken. Bij coaching krijg je hulp van een coach om je doelen vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen. Voor wie is coaching? Coaching is...

Lees meer

De gevolgen van ontslag wordt vaak onderschat!

De gevolgen van het verlies van een baan worden vaak zwaar door begeleidende instanties onderschat. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op psychische problemen en zelfdoding onder werklozen twee keer zo groot is als onder niet-werklozen. Het verliezen...

Lees meer

Werkloze moet voortaan zelf een baan vinden

Zelf zoeken Nu krijgt een werkloze vaak direct persoonlijke begeleiding van het UWV in de vorm van een werkcoach. Het ziet er nu naar uit dat iedereen die een ww-uitkering aanvraagt eerst drie maanden zelf moet proberen een baan te vinden, bijvoorbeeld via...

Lees meer

Stress-Coaching

Een coach gaat uit van de situatie en persoon zoals het nu is en kijkt samen met jou naar de gewenste situatie, en laat je oefenen met competenties. Je leert hierdoor nieuw gedrag en vaardigheden om beter om te gaan met situaties waarin stress opspeelt, ook wel coping...

Lees meer

Burn-out

Langdurige overbelasting en stress zullen resulteren in lichamelijke en psychische klachten. Je kunt hierbij denken aan hoofd- en spierpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, en zelfs geheugenproblemen. Burn-out is een proces dat in fases verloopt en beperkt zich tot...

Lees meer

Coachen in een bedrijf

Niet alleen sporters hebben voordelen van een coach om hun prestaties te verbeteren ook het bedrijfsleven moet presteren op niveau. Coachen is een goede manier om deze prestaties naar een hoger niveau te tillen. De coach ondersteunt en begeleidt medewerkers om...

Lees meer

Welke nadelen heeft Online Coaching?

Online-coaching wordt steeds vaker gebruikt en er wordt net gedaan of dit voor iedereen geschikt is. Maar klopt dit wel? Bij Online Coaching wordt van zowel de cliënt als de coach veel gevraagd van hun taalvaardigheid. Ze moeten beiden in staat zijn om hun gedachten...

Lees meer

Hoe krijg je weer plezier in je werk?

Vertel anderen over je werk, zo word je weer trots op je werk. Maak het gezellig, maar niet té…. Zorg dat de onderlinge sfeer goed is, maar let op het is erg frustrerend als er meer gekletst dan gewerkt wordt. Leer complimenten geven en ontvangen. Het is erg...

Lees meer

Artikelen over Personal coach

Veranderen is verinnerlijken

Veranderingen binnen organisaties worden nog steeds vaak top-down geleid. En zo werkt het bij ieder van ons vaak ook. De meeste veranderingen beginnen met een rationele keuze, om vervolgens op het emotionele deel vast te lopen. Iets maakt dat het toch niet goed voelt...

Lees meer

Wat doet een mental coach?

Een mental coach leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn: denken gevoel zintuigen bewustzijn lichaam Wij mensen kunnen zelf leiding geven aan deze afdelingen. Een...

Lees meer

Wat is een personal coach?

Een personal coach stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “ergens last van hebben”. Iemand wil stilstaan bij problemen die hij of zij op het werk of thuis heeft, of iemand wil ondersteuning bij...

Lees meer

Wat past het beste bij jou?

Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige oplossen van werkproblemen zoals het vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder...

Lees meer

Loopbaan en partnerkeuze

Partner keuze van belang bij loopbaan. Een sterke partner blijkt een belangrijke factor te zijn voor je eigen kans op succes. Wie carrière wil maken, moet een hoogopgeleide partner zoeken die ook ambitieus en succesvol is op de arbeidsmarkt. Invloed op elkaar Al sinds...

Lees meer

Artikelen over Outplacement

Snel een nieuwe baan met outplacement Amersfoort

We leven in een periode waarin bedrijven blijven bezuinigen en ontslagen vaak als oplossing zien. Het kan zomaar eens gebeuren dat een contract niet wordt verlengd of een werknemer wordt ontslagen. De baanonzekerheid is hoog en dit kan voor werknemers als heel...

Lees meer

Wat is loopbaan advies?

Loopbaan advies heeft betrekking op begeleidende diensten van een loopbaanadviseur. Het doel van deze diensten bij loopbaan advies is, mensen te helpen op het gebied van werk en loopbaan. Met  loopbaan advies zoekt u uit wie u bent, wat u wilt en wat u kan. Het...

Lees meer

Wat doet een mental coach?

Een mental coach leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn: denken gevoel zintuigen bewustzijn lichaam Wij mensen kunnen zelf leiding geven aan deze afdelingen. Een...

Lees meer

Wat is outplacement?

Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het...

Lees meer

Wat is reïntegratie?

De term reïntegratie verwijst zowel naar het bevorderen van een snelle, gezonde terugkeer naar werk op korte termijn, als naar de terugkeer naar werk in brede zin binnen of buiten de huidige functie of organisatie na een lange verzuimperiode. Hierbij leveren...

Lees meer

Coaching

Wat is coaching? Een coach helpt je om doelen vast te stellen en deze te bereiken. Bij coaching krijg je hulp van een coach om je doelen vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen. Voor wie is coaching? Coaching is...

Lees meer

Werkloze moet voortaan zelf een baan vinden

Zelf zoeken Nu krijgt een werkloze vaak direct persoonlijke begeleiding van het UWV in de vorm van een werkcoach. Het ziet er nu naar uit dat iedereen die een ww-uitkering aanvraagt eerst drie maanden zelf moet proberen een baan te vinden, bijvoorbeeld via...

Lees meer

Opkomst coaching

Coaching wint steeds meer aan populariteit en is ook gangbaarder geworden onder managers. Waarom is dat zo? Het stigma is verdwenen dat coaching pas van toepassing is wanneer je een probleem hebt. Uit onderzoek blijkt dat coaching steeds meer wordt gezien als een kans...

Lees meer

Artikelen over loopbaanbegeleiding

Wat is het traject van loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding bestaat uit een traject wat je doorloopt met als uiteindelijke doel om happy te zijn met je huidige baan, of om uiteindelijk tot inzicht te komen dat jouw ambities bij een compleet andere baan of branche liggen. Dit is iets waar je met een...

Lees meer

Waarom loopbaanbegeleiding?

Vrijwel iedereen is op zoek naar werk waar hij/zij gelukkig van wordt. Helaas is niet iedereen gelukkig binnen zijn huidige baan. Dit is waarom mensen de overstap maken naar loopbaanbegeleiding. Binnen dit proces ben jij als gecoachte eigenaar van je eigen leerproces....

Lees meer

Loopbaanbegeleiding verhoogt productiviteit

De productiviteit van de werknemers wordt door meer dan alleen karaktereigenschappen bepaald. Veel externe marktfactoren, maar ook interne factoren spelen een rol. Iedere werkgever of recruiter zoekt naar ‘goede werknemers’. Gelijk hebben ze, iedereen wil de beste...

Lees meer

Medewerker neemt weinig regie over eigen loopbaan

Begin 2012 namen ruim 2.200 Nederlanders deel aan een onderzoek van Schouten & Nelissen naar hoeveel grip medewerkers hebben op hun loopbaan. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten slechts sporadisch met de leidinggevende overlegt over...

Lees meer

Wat is loopbaanbegeleiding?

Een loopbaan is de weg die iemand aflegt in de wereld van arbeid en opleiding. Het woord ‘loopbaanbegeleiding spreekt nu voor zich: begeleiding bij het bewandelen van deze weg. Veel mensen ondervinden problemen in hun loopbaan. Of dit nu duidelijke problemen of wat...

Lees meer

Welke richting kies je na een loopbaanbegeleidingopleiding?

Als loopbaanbegeleider kan je verschillende richtingen kiezen om je geld te verdienen. Er zijn een aantal manieren waarop je je vak kan uitoefenen. In de volgende richtingen kan je als loopbaanbegeleider je geld verdienen: • Begin je eigen loopbaanbegeleiding praktijk...

Lees meer

Wat is loopbaanbegeleiding?

Organisaties veranderen sneller dan ooit. Als werknemer zul je je dan ook voortdurend moeten afvragen of je huidige functie past bij je capaciteiten en carrièreplanning. Je zult moeten blijven zoeken naar kansen binnen de eigen organisatie en op de...

Lees meer

Coaching

Wat is coaching? Een coach helpt je om doelen vast te stellen en deze te bereiken. Bij coaching krijg je hulp van een coach om je doelen vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen. Voor wie is coaching? Coaching is...

Lees meer

De gevolgen van ontslag wordt vaak onderschat!

De gevolgen van het verlies van een baan worden vaak zwaar door begeleidende instanties onderschat. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op psychische problemen en zelfdoding onder werklozen twee keer zo groot is als onder niet-werklozen. Het verliezen...

Lees meer

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is erop gericht om mensen te helpen loopbaanvraagstukken in kaart te brengen en acties naar aanleiding hiervan op gang te brengen. Op lange termijn moet de werknemer, of werkloze op eigen kracht verder kunnen werken aan zijn/haar eigen loopbaan....

Lees meer

Loopbaan en partnerkeuze

Partner keuze van belang bij loopbaan. Een sterke partner blijkt een belangrijke factor te zijn voor je eigen kans op succes. Wie carrière wil maken, moet een hoogopgeleide partner zoeken die ook ambitieus en succesvol is op de arbeidsmarkt. Invloed op elkaar Al sinds...

Lees meer

Opkomst coaching

Coaching wint steeds meer aan populariteit en is ook gangbaarder geworden onder managers. Waarom is dat zo? Het stigma is verdwenen dat coaching pas van toepassing is wanneer je een probleem hebt. Uit onderzoek blijkt dat coaching steeds meer wordt gezien als een kans...

Lees meer

Artikelen over persoonlijke ontwikkeling

Veranderen is verinnerlijken

Veranderingen binnen organisaties worden nog steeds vaak top-down geleid. En zo werkt het bij ieder van ons vaak ook. De meeste veranderingen beginnen met een rationele keuze, om vervolgens op het emotionele deel vast te lopen. Iets maakt dat het toch niet goed voelt...

Lees meer

Wat doet een mental coach?

Een mental coach leert je om te gaan met emotie door uit te leggen hoe het mentale systeem van een mens werkt. De belangrijkste afdelingen in dit systeem zijn: denken gevoel zintuigen bewustzijn lichaam Wij mensen kunnen zelf leiding geven aan deze afdelingen. Een...

Lees meer

Wat is een personal coach?

Een personal coach stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. Mensen beginnen vaak aan coaching omdat ze “ergens last van hebben”. Iemand wil stilstaan bij problemen die hij of zij op het werk of thuis heeft, of iemand wil ondersteuning bij...

Lees meer

Wat past het beste bij jou?

Loopbaanbegeleiding betekent het onder begeleiding van een deskundige oplossen van werkproblemen zoals het vinden van een passend beroep, de juiste baan, of een nieuwe baan. Loopbaanbegeleiding is een verzamelnaam waar diverse soorten van advies en coaching onder...

Lees meer

Loopbaan en partnerkeuze

Partner keuze van belang bij loopbaan. Een sterke partner blijkt een belangrijke factor te zijn voor je eigen kans op succes. Wie carrière wil maken, moet een hoogopgeleide partner zoeken die ook ambitieus en succesvol is op de arbeidsmarkt. Invloed op elkaar Al sinds...

Lees meer