Langdurige overbelasting en stress zullen resulteren in lichamelijke en psychische klachten. Je kunt hierbij denken aan hoofd- en spierpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, en zelfs geheugenproblemen. Burn-out is een proces dat in fases verloopt en beperkt zich tot werkgerelateerde klachten die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting en overspannenheid. Bij overspannenheid is er sprake van normaal functioneren voorafgaand aan een herkenbare stressor, waardoor men gedurende een relatief korte periode slechter persoonlijk en professioneel functioneert.

Een coach is deskundig op het gebied van preventie en begeleiding bij vermoeidheid, stressklachten en burn-out. Het doel van het coachingstraject is: lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van de vitaliteit en zelfmanagement verbeteren. Dit gehele traject is gebaseerd op individueel maatwerk.
De aanvang van begeleiding begint met een inventarisatie van de klachten. Voorafgaand of tijdens het eerste gesprek, vult de coachee een vragenlijst in. Na inventarisatie krijgt de cliënt inzicht in het ontstaan van de klachten waarna aan het herstel gewerkt kan worden.

De begeleiding is gericht op:

  1. Energie: De coachee leert hoe er wordt gewerkt aan de opbouw van de energie. Daarbij wordt ook naar slaap- en werkgewoonten gekeken.
  2. Balans: de coachee leert hoe een gezonde balans tussen werk en privé in te richten.
  3. Ontspanning: de coachee leert zich beter ontspannen.
  4. Zelfmanagement: de coachee leert bijvoorbeeld beter grenzen te stellen en zo nodig bepaalde vaardigheden te verbeteren, zoals het stellen van prioriteiten.
  5. Werk: De coachee wordt voorbereid op (terugkeer naar) het werk en doet thuis oefeningen die afgestemd op de werksituatie.