Een coach gaat uit van de situatie en persoon zoals het nu is en kijkt samen met jou naar de gewenste situatie, en laat je oefenen met competenties. Je leert hierdoor nieuw gedrag en vaardigheden om beter om te gaan met situaties waarin stress opspeelt, ook wel coping genoemd.

De coaching blijft heel praktisch, coping is namelijk hoe je in de praktijk omgaat met stressoren. Een coach geeft weinig inhoudelijk advies, over de inhoud van je werk, maar richt zich voornamelijk op het proces rondom het werk.

Stress Coaching is effectief voor stresspreventie of wanneer de stress niet te hoog is opgelopen. Bij hevige stress spelen niet alleen praktische aspecten mee, maar ook dieperliggende aspecten van de persoon die stress heeft. Als de stress hoger is opgelopen kun je de situatie veel moeilijker objectief overzien. Er is dan een ander vorm van coaching nodig om hiermee om te gaan. Dan is counseling beter, want een counselor werkt daarnaast ook gericht aan de achtergronden van je gedrag.