Het verschil tussen de psycholoog en de coach is het spectrum waarop ze werken. Een psycholoog is doorgaans opgeleid om de situatie van disfunctioneel naar functioneel te begeleiden. Een coach brengt je van functioneel naar uitmuntend.
Coaching is hulp door een coach om uw doelen te vast te stellen en ze te bereiken. Hij of zij doet dit door gesprekken en soms door trainingen af te nemen.
Een coach helpt u door:

– (nieuwe) uitdagende doelen te vinden,
– De weg erheen in kaart te brengen,
– U nieuwe vaardigheden te leren,
– U aan te moedigen daadwerkelijk uw doelen te bereiken en
– U bij te sturen indien nodig.
– Coaching is bijna hetzelfde als consulting. Een verschil is dat een coach bij zijn cliënt blijft om hem te – Helpen zijn nieuwe vaardigheden te leren, veranderingen door te voeren en zijn doelen te bereiken. – – Bij consulting is die extra ondersteuning afwezig.
– Bij counselling ligt de nadruk meer op het emotionele vlak. Bij coaching gaat het meer om praktische zaken, zoals studie, werk, carrière, etcetera
– Coaching is geen therapie! Coaches helpen niet trauma’s uit het verleden te verwerken.