Loopbaanbegeleiding is erop gericht om mensen te helpen loopbaanvraagstukken in kaart te brengen en acties naar aanleiding hiervan op gang te brengen. Op lange termijn moet de werknemer, of werkloze op eigen kracht verder kunnen werken aan zijn/haar eigen loopbaan. Een loopbaan adviseur vervult binnen het loopbaanbegeleidingtraject verschillende rollen, zoals die van coach.
Dit is een hele actieve rol wat veel inzet vereist van de loopbaan adviseur. De loopbaan adviseur coacht de cliënt door hem/haar uit te dagen, te stimuleren en te prikkelen om tot actie over te gaan. De cliënt krijgt trainingen en opdrachten om deze thuis te oefenen en wordt aangespoord om de confrontatie aan te gaan met datgene wat hem of haar in de weg staat bij het bereiken van loopbaandoelen. Loopbaanbegeleiding kan worden gezien als een goede investering voor de toekomst. Mensen zijn in staat door loopbaanbegeleiding hun ultieme loopbaandoelen te realiseren. Door coaching toe te voegen als ingrediënt is het een meer actieve benaderingen voor het vormgeven van een loopbaan.