Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het probleem met oprechte aandacht voor de medewerker. Ook hier staat onze intensieve persoonlijke bemiddeling naar een nieuwe baan centraal en spreekt het voor zich dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat telkens tijdig een heldere verantwoording van de ondernomen activiteiten ontvangen.

Outplacement kan in verschillende stadia worden toegepast, namelijk:
– outplacement wanneer ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog niet wordt overwogen, maar het besef aanwezig is dat aanvaarding van een nieuwe werkkring mogelijk is;
– outplacement wanneer ontslag of ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk is; in dat geval kan men zich d.m.v. outplacement tijdig extern oriënteren;
– outplacement wanneer ontslag of ontbinding is aangezegd en outplacement deel uitmaakt van een sociaalplan.

Vraag hier een gratis oriëntatiegesprek aan met een outplacement coach!